Zásady o zpracování osobních údajů

1. Které osobní údaje zpracováváme:
Obecné:
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Organizační:
Adresa trvalého bydliště
Emailová adresa
Telefonní číslo

2. Stanovení účelů pro všechny typy zpracování osobních údajů

 • Účel : Za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího plnění tzn. mimo jiné především přepis vozidla.
  Právní titul: Plnění smlouvy.
  Stanovená doba uchovávání: min. po dobu tří let a tří měsíců od konce daného roku, ve kterém byla smlouva podepsána. Tato doba se může prodloužit, pokud bude v daném roce podáno dodatečné daňové přiznání nebo bude vykázána ztráta, maximálně však na 10 let. Z důvodu zákonné povinnosti vést daňovou evidenci. 

 • Účel : Za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.
  Právní titul: Konkrétní, jednoznačný, svobodný a informovaný souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.
  Stanovená doba uchovávání: do písemného odvolání ze strany zákazníka.

 • Účel : Za účelem uchovávání dokladů a smluvních dokumentů pro daňové účely a kontroly finančního úřadu.
  Právní titul: Plnění zákonné povinnosti
  Stanovená doba uchovávání: : min. po dobu tří let a tří měsíců od konce daného roku, ve kterém byly dokumenty podepsány. Tato doba se může prodloužit, pokud bude v daném roce podáno dodatečné daňové přiznání nebo bude vykázána ztráta, maximálně však na dobu 10 let.

3. Kdo pracuje s osobními údaji

Odpovědným správcem je Karel Chlumecký, Komenského 668, Zdice, 267 51, r.č.: 800920/0617, IČO: 01579932

4. Kde jsou uloženy (např. CRM, jiná elektronická či papírová evidence) a archivovány osobní údaje)

V elektronické podobě v zabezpečeném excelovém souboru na interním úložišti PC.

V papírové evidenci uložené v šanonech v kanceláři, která se nachází v zabezpečené budově.

5. Jak bude probíhat likvidace

Likvidace bude probíhat skartováním dokumentů po uplynutí stanovené doby pro jejich uchovávání.

Zdroje:
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)