Novinky

tímto bych Vám rád popřál krásné a poklidné prožití vánočních svátků strávených s Vašimi nejbližšími. Děkuji Vám za Vaší přízeň v letošním roce a věřím se ve zdraví shledáme i v roce následujícím.

Vaše Bezstarostneauto

Bezstarostneauto podporuje obecně prospěšnou společnost Ochrana fauny ČR, jejíž posláním je chránit volně žijící živočichy a jejich biotopy. Stali jsme se adoptivními rodiči orla mořského a hrdličky zahradní.